Εταιρεία Ανακύκλωσης Χαρτιού ΑΦΟΙ ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΑΕΒΕ στα Άνω Λιόσια